top of page

6.
Erhvervsliv, kommuner og staten

Af Karsten Bo Larsen

Abstract

Hvorfor bliver en række goder leveret af den offentlige sektor og finansieret via skatter, når andre goder bliver tilvejebragt på et marked med fri konkurrence? Hvorfor bliver en række af de offentlige velfærdsgoder leveret af staten, når leverancen af andre goder bliver decentraliseret til regioner og kommuner? Hvilke forhold skal man først og fremmest analysere, når man vurderer, om et gode bør tilvejebringes i regi af det frie marked, kommunen eller staten? Dette er en række af de spørgsmål, som besvares i dette kapitel. Kapitlet er skrevet af en økonom, og derfor vil det være den økonomiske

videnskab, der bliver lagt til grund for analyserne. Økonomisk videnskab giver ikke entydige svar på alle spørgsmålene. Selv meget liberale økonomer argumenterer ikke for en total afskaffelse af staten, men de når typisk frem til, at staten bør være mindre, end det er tilfældet for centrum-venstre-økonomer, men hvordan kan det lade sig gøre, når deres analyser trækker på det samme teoretiske grundlag? Det vil vi også se på undervejs i grænsefeltet mellem økonomi og politologi. Alle ovenstående spørgsmål er vigtige spørgsmål at stille sig selv. Særligt hvis man er liberal i et land som Danmark, der er blandt de lande i OECD, der har den største offentlige sektor. Derfor vil vi i dette kapitel præsentere en række overordnede analyser samt inspiration til at dykke endnu længere ned i disse samfundsmæssigt meget omfattende og helt afgørende problemstillinger.

Diskussionsspørgsmål

 • Er sygdomsbekæmpelse i forbindelse med pandemier et offentligt gode? – hvordan bør det finansieres?

 • Er forureningsbekæmpelse et offentligt gode? – hvordan bør det finansieres?

 • Er børnepasning i daginstitutioner et lokalt offentligt gode? – hvordan bør det finansieres?

 • Er der andre redskaber end markedskonkurrence, der kan anvendes til at håndtere embedsmænds informationsmonopol?

 • Hvordan kan man skabe øget konkurrence i relation til produktionen af rene offentlige goder som forsvar, politi, retsvæsen og gadebelysning?

Litteratur

 • Andersen, P. (2004). “Forskning, uddannelse, offentlige goder og eksternaliteter.” Samfundsøkonomen, nr.2, 2004. Djøf Forlag.

 • Bartlett, W., Grand, J.L., Propper, C. &Wilson, D. (1994). Quasi-Markets in the Welfare State. SAUS Publications.

 • Bayer, P., Ferreira. F. & McMillan, R. (2007). “A Unified Framework for Measuring Preferences for Schools and Neighborhoods.” Journal of Political Economy, nr. 115. 588-638.

 • Black, S.E. (1999). “Do Better Schools Matter? Parental Valuation of Elementary Education.” The Quarterly Journal of Economics, nr. 114. 577–599.

 • Black, S.E. & Devereux, P. (2011). “Recent developments in intergenerational mobility.” 4, Elsevier B.V. 1487-1541.

 • Brøns-Petersen, O. (2018). “Markedsfejl og statsfejl.” CEPOS arbejdspapir, nr. 59.

 • https://cepos.dk/artikler/arbejdspapir-59-markedsfejl-og-statsfejl/

 • Fack, G. & Grenet, J. (2010). “When do better schools raise housing prices? Evidence from Paris public and private schools.” Journal of Public Economics, nr. 94, 59-77.

 • Gandil, M.H. (2018). Intergenerational mobility and equality of opportunity in primary education. PhD-thesis, Department of Economics, Faculty of Social Science, University of Copenhagen.

 • Gibbons, S., Machin S. & Silva O. (2013). “Valuing school quality using boundary discontinuities.” Journal of Urban Economics, nr. 75, 15-28.

 • Imberman, S.A. & Lovenheim, M. (2016). “Does the market value valueadded? Evidence from housing prices after a public release of school and teacher value-added.” Journal of Urban Economics, nr. 91, 104-121.

 • Mueller, D.C. (2003). Public Choice III. Cambridge University Press.

 • Pedersen, N.J.M. (2007). Den offentlige sektor i flere niveauer. DJØF Forlag.

 • Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (2013). Microeconomics – 8. Ed. Pearson Prentice Hall.

 • Serritzlew, S. (2006). “Linking Budgets to Activity: A test of the Effect of Output-Purchase Budgeting.” Public Budgeting and Finance, summer 2006. Wiley.

 • Varian, H.R. (2014). Intermediate microeconomics A modern Approach. W.W. Norton & Company. New York.

bottom of page