top of page

16.
At tænke som en økonom

Af Stefan Kierkegaard Sløk-Madsen

Abstract

Dette kapitel belyser den metode og strukturelle tænkning, som økonomer benytter ved analyser af økonomiske problemstillinger. Kapitlet definerer, hvad der betegner økonomi, samt det at være en økonom. Begge definitioner gør bagom den forståelse, mange har, da man som økonom har indsigt i den sociale verden, kan tænke ud fra den, samt har et ønske om at forstå det komplekse samfund. Økonomi som begreb er ikke det primære værktøj til at optimere givne mål, men en videnskab og et analyseværktøj, der sammenfatter den komplicerede realitet, der opstår af menneskelige relationer. Denne begrebsdefinition ligger til grund for klarlæggelsen af, hvad der indgår i økonomi og økonomisk

tænkning: handel mellem mennesker. Handel foregår gennem forskellige former og interaktioner, og her er det vigtigt for økonomer, at typiske misforståelser fra ikke-økonomer bliver affejet, og at målet med handelen opnås; ressourcedeling og profit. Profit er ikke en luksus, som gr.dige virksomheder opnår, men en sikkerhed for produktivitet, og der opstår innovation, når handel foregår på et frit marked. Dermed bliver argumenter for et frit marked gentaget løbende gennem kapitlet, da det i sidste ende resulterer i dygtige specialister og udvikling af teknologi.

Diskussionsspørgsmål

  • Prøv at diskutere flygtninge og indvandring ud fra økonomiske ræsonnementer

  • Økonomi handler meget om information. Hvad er information og hvordan påvirker information analyse og policy? 

  • Find et svært trade-off – bed eventuelt en anden om at lave et – og analyser dette.

  • Tænk og diskuter hvordan bias og begrænset rationel adfærd kommer til udtryk i hverdagen og i samfundet

  • Har vi en fællesejet institution eller organisation i Danmark, som er særligt udsat for overforbrug og underinvestering?

bottom of page