top of page

24.
Identitetspolitik og liberalisme

Af Peter Kalum Schou

Abstract

Identitetspolitik er blevet et fænomen i international og dansk politik. Men hvad er identitetspolitik, og hvor kommer den fra? Det drejer dette kapitel sig om. Der fokuseres på venstrefløjens identitetspolitik, da denne er blevet en dominant tankestrøm i politik, på universiteter, i institutioner og i private

virksomheder. I kapitlet udfoldes identitetspolitikkens idéhistorie neutralt. Dernæst engageres der kritisk med identitetspolitikken. Formålet med kapitlet er at forstå, hvorfor identitetspolitik er en totalitær ideologi, som man ikke bør følge, også selv om man ønsker social lighed, omfordeling, opgør med racisme og strukturelle kønsforskelle. Kapitlet afrundes med, hvordan man som liberal kan imødegå identitetspolitik.

Diskussionsspørgsmål

  • Er identitetspolitik uforeneligt med liberalisme?

  • Er ”Cancel culture” et fænomen som kun eksisterer i USA, eller kan du udpege danske eksempler? 

  • Er du enig med Jürgen Habermas kriterier for diskursetik? Hvorfor, hvorfor ikke? 

  • Findes der strukturel racisme i Danmark?

  • Findes der særlige hvide privilegier?   

  • Bør vi i Danmark indføre krav om særlige kvoter i f.eks. virksomheders bestyrelser, for at opnå bredere repræsentativitet blandt hvad identitetspolitikerer anskuer for at være at være marginaliseret grupper? F.eks. kvinder, sorte, homoseksuelle og transkønnede?  

bottom of page