top of page

23.
Narkotika og det frie valg

Af Niels Westy

Abstract

Hvor meget bør statsmagten og derved i sidste ende majoriteten bestemme, når det kommer til andre folks forbrug af rusmidler? Dette kapitel vil forsøge at redegøre for den samfundsmæssige udvikling i indtaget af rusmidler – herunder hvorfor det i dagens Danmark stadig er ulovligt at være i besiddelse af visse euforiserende stoffer, men fuldt ud lovligt at indtage andre, for eksempel alkohol og tobak. Endvidere vil kapitlet diskutere, hvorvidt det bør være statsmagten, som skal afgøre, hvilke risici den enkelte borger kan tage og ikke kan tage. Redegørelsen viser, at det primært skyldes kulturhistoriske fænomener, at det er tilladt at indtage alkohol og tobak, men ikke for eksempel cannabis. Alkohol

gjorde sit indtog i de vestlige lande langt tidligere end cannabis, og til trods for flere forsøg på at begrænse forbruget lykkedes det aldrig. Det er i højere grad lykkedes at begrænse forbruget af cannabis, men som John Stuart Mill påpegede for 150 år siden, kan det diskuteres, hvorvidt dette er ønskværdigt. I en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2006 estimeres omkostningerne til usikker sex at være omtrent det samme som omkostningerne til ulovligt stofmisbrug. Bør dette i så fald også forbydes? Diskussionen til slut i kapitlet stiller skarpt på det frie valg til at bestemme over sine egne handlinger, og hvad det i sidste ende kan have af konsekvenser for samfundet på sigt.

Diskussionsspørgsmål

  • Hvornår og hvordan kan fællesskabet begrænse individets nytte?

  • Bør staten lave regler til at beskytte individet fra sig selv?

  • Kapitlet forholder sig ikke til hvordan en legalisering kan se ud. Diskuter modeller for dette.

  • Bør staten begrænse brugen af rusmidler såfremt det har positive økonomiske konsekvenser?

  • Ved du som individ hvad der er bedst for dig selv? Gør din sidemand? Gør den hjemløse alkoholiker?

bottom of page