top of page

18.
Public choice

Af Christian Bjørnskov og Stefan Kierkegaard Sløk-Madsen

Abstract

Formålet med dette kapitel er at give en kort introduktion til den videnskabelige tradition kendt som Public Choice til et dansk publikum. Dette kapitel starter således med at argumentere for, hvorfor public choice-traditionen er så vigtig at kende for alle med politisk interesse, engagement eller ambition,

ligegyldigt i hvilken sammenhæng sådanne måtte manifestere sig. Public choice kan beskrives som anvendelsen af metoder og adfærdsmæssige antagelser, som normalt bruges om økonomisk adfærd i markeder, på kollektive beslutninger i offentlige institutioner, embedsværk og politik. Public choice-traditionen har typisk fokuseret på seks store spørgsmål: demokratisk sammenhængskraft,

myndighedsoverdragelse, kollektiv handling, kontrol med staten og det offentlige, informationsproblemer og rent-seeking. Traditionens indsigter har vigtige implikationer for institutionelt design, specielt forudsætningen om, at politiske aktører ofte er motiverede af andre interesser end det fælles bedste.

Public choice har bidraget med vigtige teoretiske såvel som empiriske indsigter, og har inspireret andre fagfelter, herunder jura, eksperimental økonomi og administration af fælles ressourcer.

Diskussionsspørgsmål

  • Tror du, at mennesker søger at maksimere eller blot tilfredsstille deres nytte, og hvad er konsekvensen af din holdning?

  • Er politik handel med magt?

  • Hvad er det strategiske modsvar for en magtsøgende politiker til rationel uvidende og ekspressivt stemmende vælgere?

  • Kan du komme på eksempler på rent seeking? 

  • Hvad er public choice-traditionens bekymringer ved partier og karrierepolitikkere, som vi ser det i Danmark?

  • Er der argumenter for, at politikere og offentligt ansatte er anderledes end andre i deres valg?

  • Den Konservative borgmester på Frederiksberg Simon Aggesen gennemførte en ejendomshandel som blev kritiseret i dagspressen i 2020. Google sagen og diskutér den i lys af public choice-teori. Kan man på baggrund af indsigter fra public choice finde løsninger til at forhindre en lignende sag bliver problematisk? 

bottom of page