top of page

15.
Økonomien teorihistorie

Af Stefan Kierkegaard Sløk-Madsen

Abstract

Dette kapitel gennemgår de vigtigste idépolitiske udviklinger inden for den økonomiske videnskab og samfundsforståelse. Kapitlet er primært kronologisk, og forholder sig mest til teoretiske bidrag og i kun begrænset omfang til teoretikere. Økonomi præsenteres som en moderne tradition med klare rødder

i oplysningstidens diskussioner. Det er ligeledes et hovedargument for kapitlet, at mange nutidige diskussioner, eksempelvis om ulighed og forbrug, genfindes i økonomiens teorihistorie, og derfor er emnet til stadighed relevant for moderne debat og policy.

Diskussionsspørgsmål

  • Teksten påstår, at der er mange sammenfald mellem politisk teoriudvikling og økonomisk teoriudvikling. Prøv at identificere og diskutere nogle eksempler. 

  • Prøv at tage din sko af. Hvis du skulle beskrive hvordan, den er blevet til, hvorfor den ser ud som den gør, og hvordan du har kunne købe den til den pris, du har givet, hvor meget af kapitlets tanker kan du så genfinde?

  • Smith og klassikerne fremstilles som positive i deres analyse og tilgang, men var de i virkeligheden normative?

  • Hvad er arbejdsværdilære? Hvorfor tror du man i så mange år troede på det, og hvad er de moderne argumenter imod?

  • Marx er meget optaget af klassebegrebet. Kan du problematisere dette begreb?

  • Lettere polemisk påstår kapitlet, at virksomheder tit begår den fejl at opfatte værdi som objektiv. Hvorfor er det en fejl, og hvorfor tror du, virksomheder tit begår den?

  • Hvilke udviklinger ser du som vigtige i nyere økonomisk videnskab og hvorfor?

bottom of page