top of page

19.
Borgerlig liberal sundhedspolitik

Af Karsten Bo Larsen

Abstract

Sundhedsydelser af høj kvalitet er et af de velfærdsområder, der ligger allerhøjest på befolkningens “ønskeseddel” (Stubager et al. 2015). Derfor har området en særlig politisk bevågenhed. Finansiering, allokering og produktion af sundhedsydelser er komplicerede problemstillinger uden nemme klare svar.

Derfor findes der mange forskellige typer af organisering af sundhedssektoren i de industrialiserede lande, som vi normalt sammenligner os med. I dette kapitel vil vi gennemgå de væsentligste problemstillinger, som man bør tage i betragtning, hvis man vil designe et effektivt borgerligt liberalt sundhedssystem, der kan give bedre sundhedsydelser til danskerne end vores nuværende

sundhedssystem, hvor næsten alle sundhedsydelser finansieres af skatterne og produceres i regi af den offentlige sektor. Dette kapitel er skrevet af en økonom, og derfor vil det være den økonomiske

videnskab, der bliver lagt til grund for analyserne. Økonomisk videnskab giver ikke entydige svar på alle spørgsmål i relation til opbygningen af et borgerligt liberalt sundhedssystem, der også vil kræve en række svære etiske overvejelser og moralske valg.

Diskussionsspørgsmål

  • Diskuter i hvilken grad I mener, at sundhedsydelser kan betegnes som hhv. et privat gode og et merit-gode?

  • Diskuter argumenterne for og virkningen af tobaks- og alkoholafgifter? Er der et bedre mere borgerligt liberalt alternativ?

  • Hvordan kan øget udlicitering af sundhedsydelser til private leverandører afhjælpe Baumol-effekten? Kan udlicitering løse hele problemet?

  • Diskuter konsekvenserne af at indføre et sundhedssystem i Danmark, der er mere baseret på private forsikringsordninger? – hvordan skal overgang fra offentlig til privatfinansiering håndteres? Hvad gør vi ved de personer, der i stort omfang fravælger at købe forsikringsordninger?

  • Diskuter hvorfor politikere og fagforeninger for offentligt ansatte i høj grad er imod et sundhedssystem med en større grad af privat finansiering af sundhedsydelser, når det ellers løser en væsentlig velfærdsudfordring samt giver mulighed for bedre løn og arbejdsvilkår for de ansatte?

bottom of page