top of page

21.
Finanskrisen - markedsfejl eller politikfejl?

Af Aksel Tarras Madsen

Abstract

Myten om finanssektorens grådighed og en frit løbende, ureguleret finanskapitalisme som årsag og fundament for krisen i 2008 har rodfæstet sig i den offentlige fortælling om krisen i årene 2007-2009. Fortællingen er mere nuanceret, og en forståelse kræver indsigt i, hvad en finansiel sektor betyder for et samfund, og hvilken rolle sektoren spiller. Den finansielle sektor var ikke skyld i krisen, den afspejlede blot konjunkturerne i samfundet. Sektoren var ikke ureguleret, den var gennemreguleret, og implementeringen af ny regulering i årene forud for 2007 svækkede på afgørende områder bankerne i årene før krisen. En velfungerende finansiel sektor er afgørende for en moderne åben økonomi, hvorfor sammenbruddet i kapitalmarkederne i 2008 var så katastrofalt for den globale økonomi, men sammenbruddet i kapitalmarkederne kan ikke forstås uden at se på centralbankernes ageren. Sammenbruddet blev accelereret af den amerikanske centralbanks zigzagkurs i 2007-2008, hvilket var den

afgørende faktor for, at en mindre økonomisk nedtur i USA udviklede sig til den alvorligste krise siden 1930’erne.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvad bidrager den finansielle sektor med af goder?

 • Hvorfor er ”bank-runs” så alvorlige? Hvad forsvinder fra banken?

 • Hvordan afspejler den finansielle sektors balance samfundets balance?

 • Hvorfor er mellem mandsrollen vigtig?

 • Hvem skal sikre likviditeten i den finansielle sektor?

 • Hvornår er høj udlånsvækst et problem?

 • Morald Hazard – nævn andre områder end dem i kapitlet hvor det er et risikoelement.

 • Grådighed og ambitioner, hvem kan disciplinere dem?

 • Hvorfor skævvrider statsgarantier sunde strukturer?

 • Er sub-primelån udelukkende noget dårligt?

 • Er kreditgivning, muligheden for lån den ”lille mands mulighed” eller kun til gavn for velhaveren?

bottom of page