top of page

7.
Regelstaten

Af Jonas Herby

Abstract

dette kapitel gennemgås fænomenet regelstaten, som betegner tendensen til at indføre skadelig overregulering i samfundet. Kapitlet gennemgår reglers positive og negative natur og de afledte effekter. Det fremhæves, at mange regler, ud over at være en statslig indgriben i den private sfære, også har klare

negative sociale og økonomiske konsekvenser, særligt for samfundets svageste. Kapitlet afsluttes med en række teser om, hvorfor regelmængden stiger, og hvad der potentielt kan gøres ved den udfordring.

Diskussionsspørgsmål

  • Hvad er fordelene og ulemperne ved civilsamfundets regler? 

  • Hvad er fordelene og ulemperne ved Regelstatens regler?

  • Er regler en entydig hæmsko for samfundets svageste, eller kan øget regulering benyttes til at beskytte dem?

  • Kræver et mere komplekst samfund, mere komplekse regler og reguleringer?

  • Bør vi i Danmark indføre regler for mindstelønninger, som f.eks. i USA?  

  • Skal staten indføre reguleringer på borgernes valg, f.eks. ifm. optagelse af kviklån, køb af cigaretter eller lign.?

  • Bør vi i Danmark indføre et regelloft, som eksemplificeret i British Columbia i Canada, hvorfor, hvorfor ikke?

Litteratur

bottom of page