top of page

12.
Rigtigt og forkert

Af Peter Bjerregaard

Abstract

Vi træffer hele tiden valg. I det omfang, vores valg påvirker andre, kan handlingerne tillægges en moralsk betydning. Men kan noget være moralsk rigtigt eller forkert? Og hvad skulle i så fald afgøre, om noget er rigtigt eller forkert? Skal vi navigere i disse spørgsmål og finde nogle overbevisende svar, kræver det, at vi er villige til at lade os overbevise af det bedre argument, og at vi tør tænke højt sammen. En filosofisk tilgang til moralske spørgsmål kræver derfor først og fremmest, at vi afdækker, hvilket filosofisk fundament

vores tænkning står på. Ved at blive mere bevidst om, hvilke byggesten vores intuitioner, værdier og handlinger står på, får vi et klarere billede af de moralske principper, der ellers er usynlige for os.

Diskussionsspørgsmål

Case 1:

 • Traf de amerikanske myndigheder en moralsk uforsvarlig beslutning, da de gav asyl og derved tillod Kasinga at undslippe videreførelsen af de lokale kulturelle ritualer?

 • Giver det mening at tale om gruppebaserede rettigheder, hvis alle individer har givet samtykke i forbindelse med de relevante handlinger, som kunne tænkes at kompromittere individuelle rettigheder? Og med hvilken ret kan man håndhæve gruppebaserede rettigheder, hvis det enkelte individ ikke har givet samtykke?

 • Er det muligt at fremføre et konsistent forsvar for Kasingas flugt fra et kultur-relativistisk udgangspunkt?

Case 2:  

 • Var det forkert af domstolen at dømme Eichmann med tilbagevirkende kraft for noget, der på daværende tidspunkt ikke blot var lovligt, men var hans arbejde?

 • Hvis du havde været dommer i sagen, havde du så frikendt Eichmann eller dømt ham? Og i så fald for hvad?

 • Hvilke kriterier bør være opfyldt, for at man kan hævde, at moral går forud for jura? 

 • Kan man både være moralsk skyldig for det man gør, og det man ikke gør?

 

Appendiks:

 • Er det rimeligt at holde personer, der f.eks. har fået et psykotisk anfald, straffrie? 

 • Er man mindre ansvarlig for sine handlinger, hvis man har haft et psykotisk anfald, end alternativt?

 • Er det muligt at tænke tanker før de optræder for ens bevidsthed (hvad enten de er psykotiske eller mere almindelige), og bør man kunne holdes ansvarlig for nogle handlinger, men ikke andre? 

Litteratur

 • Arendt, H. (2005). The promise of politics. Damasio, A.R. (2004). “Emotions and feelings.” Feelings and emotions: The Amsterdam symposium. 49-57. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Frankl, V., Lasch, I., Kushner, H. & Winslade, W. (2015). Man’s search for meaning. Beacon Press.

 • Gigerenzer, G. (2007). Gut feelings: The intelligence of the unconscious. Penguin.

 • Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. Vintage.

 • Hume, D. (2018). A Treatise of Human Nature. Oxford University Press

 • Iriye, A. (2002). Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World. Berkeley CA: University of California Press.

 • Kant, I. (1999). Grundl.ggelse af s.dernes metafysik. Kbh: Hans Reitzel

 • Lipstadt, D. E. (2011). The Eichmann trial. Nextbook/Schocken

 • Mill, J.S. (1951). Utilitarianism, Liberty, and Representative Government. E.P. Dutton

 • Mill, J.S. (2020). On Liberty. G&D Media

 • Paine, T. (1996). Rights of Man. Wordsworth.

 • Paine, T. (2020). Dissertation on First-Principles of Government (1795). I Selected Writings of Thomas Paine. Yale University Press.

 • Parit, D. (2011). On What Matters. Oxford University Press.

 • Popper, K. R. (1996). In Search of a Better World: Lectures and Essays from Thirty Years. Routledge

 • Ross, Alf. (1973). “Om tilregnelighed.” Tidsskrift for Rettsvitenskap.

 • Taleb, N.N. (2020). Skin in the game: Hidden asymmetries in daily life. Random House.

bottom of page