top of page

13.
Kampen for den frie kunst og litteratur i Danmark efter 1870

Af Marianne Stidsen

Abstract

Man kunne let forledes til at tro, at en borgerlig og liberal kunst tager klar og utvetydig stilling til fordel for en blå ideologi. Det er imidlertid en forhastet antagelse. For borgerlig og liberal kunst og litteratur kan bedst defineres som noget, der ikke er ideologisk forpligtet overhovedet, men i stedet frisat til at beskæftige sig med det menneskelige i dets fulde bredde og dybde – inklusive de mørke sider. Med andre ord: egentlig borgerlig og liberal kunst og litteratur er slet og ret fri kunst og litteratur, dvs. noget, der kun er og skal være underlagt det eksistentielle og det æstetiske. Ikke det politiske, det økonomiske, det religiøse, det etisk-moralske eller det videnskabelige. I dette kapitel vil det blive beskrevet, hvordan en sådan kunst har måttet kæmpe for sin plads op igennem det 20. og 21. århundrede. Ofte under heftig beskydning fra en mere socialt orienteret, naturalistisk og “politisk korrekt” kunst og litteratur, der ser æstetik og samfund som noget, der skal gå op i en højere enhed. Historien tager sin begyndelse i slutningen af det 19. århundrede, da litteraturen og kunsten herhjemme for første gang i moderne tid for alvor bliver udfordret af et kunstsyn, som peger i andre retninger end de borgerlige og liberale – for

ikke at sige end de republikanske.

Lyt til podcast om kapitlet

Kapitel 13Marianne Stidsen
00:00 / 1:04:28

Diskussionsspørgsmål

 • Beskriv det omslag i dansk kunst og litteratur, som finder sted omkring 1870. Hvad går det nærmere bestemt ud på?

 • Den hovedlinje, som det moderne gennembrud tegner op for den fremtidige kunst og litteratur, brydes af en markant anderledes modstrømning. Beskriv denne strømning og forklar samtidig, hvordan begrebet ’identitet’ forstås af denne.

 • Kan den eksistentielle litteratur og kunst kaldes ideologisk på samme måde som den sociale og politiske, såkaldt ’progressive’ venstreradikale kunst og litteratur? Hvis ja, hvorfor da? Hvis nej, hvorfor da ikke?

 • Perspektivér de to kunst- og kulturhistoriske strømninger, den eksistentielle og den kultur/venstreradikale, i forhold til Isaiah Berlins klassiske borgerligt liberale skelnen mellem negativ og positiv frihed i foredraget ”Two Concepts of Liberty”. Tag udgangspunkt i fortolkning af et eller to af de kunstneriske værker, som er nævnt i kapitlet.

 • Hvad tænker du selv, kunsten kan bruges til. Har den nogen relevans i forhold til vore dages værdi- og kulturkampen, f.eks. når det gælder spørgsmål som kønspolitik, identitetspolitik, klimapolitik osv.? Og i så fald hvilken?

Test dig selv

Litteratur

 • Adorno, T.W. & Horkheimer, M. (1996). Oplysningens dialektik. København: Gyldendal.

 • Andersen, H.C. (1992). Samlede Eventyr og Historier. København: Hans Reitzels Forlag.

 • Berlin, I. (2002). “Two Concepts of Liberty.” Liberty. Oxford: Oxford University Press: 166–217.

 • Bibelen (1992). København: Det Danske Bibelselskab.

 • Bjørnvig, T. (1964). Kains Alter. København: Gyldendal.

 • Bjørnvig, T. (1990). Ravnen. København: Brøndums Forlag.

 • Blicher, St.St. (1999). Noveller. København: Borgen/DSL.

 • Blixen, K. (1957). Sidste Fortællinger. København: Gyldendal.

 • Blixen, K. (2007). Den afrikanske Farm. København: Gyldendal/DSL.

 • Blixen, K. (2012). Syv fantastiske Fortællinger. København: Gyldendal/DSL.

 • Bourdieu, P. (1995). Distinktionen. Helsingør: Det lille Forlag.

 • Brandes, G. (2019a). Den franske æstetik i vore dage. København: Lindhardt og Ringhof.

 • Brandes, G. (2019b). Emigrantlitteraturen. https://georgbrandes.dk/front-page.

 • Camus, A. (1960). Sisyfos-Myten. København: Gyldendal.

 • Dam, A.E. (red.) (2020). Den stumme myte. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

 • Dostojevskij, F. (2003). Forbrydelse og straf. København: Rosinante.

 • Foss, K.B. (2019). Frank vender hjem. København: Gyldendal.

 • Frank, N. (2018). Vulkaner på månen. København: Gyldendal.

 • Goldschmidt, M.A. (1995). Noveller og andre fortællinger. København: Borgen/DSL.

 • Gress, E. (2018). Simurghen. København: Lindhardt og Ringhof.

 • Grundtvig, N.F.S. (2009-). Grundtvigs V.rker, (red.) Kondrup, J. et al. http://www.xn--grundtvigsvrker-7lb.dk/.

 • Gyllembourg, T. (2002). Drøm og Virkelighed – To Tidsaldre. København: Borgen/DSL.

 • Hansen, M.A. (1950). Løgneren. København: Gyldendal.

 • Hansen, M.A. (1952). Orm og Tyr. København: Gyldendal.

 • Hansen, M.A. (1962). “Realisme og Utopi.” Heretica, (red.) Wivel, O. København: Gyldendal.

 • Hansen, N.G. (2013). Danske tidsånder 1940-2010. Frederiksberg: Forlaget Anis.

 • Hauge, H. (2019). Ensomhedsparat. Frederiksberg: Eksistensen.

 • Hedegaard, J. (2020). “Kunst i identitetspolitikkens tidsalder.” Politiken, 4. maj.

 • Heidegger, M. (2007). Væren og tid. Aarhus: Klim.

 • Henriksen, A. (1971). Gotisk tid. København: Gyldendal.

 • Henriksen, A. (1984). De ubændige. København: Gyldendal.

 • Hesselholdt, C. (2016). Vivian. København: Rosinante.

 • Ingeman, B.S. (2008). Morgen- og aftensange. København: Gyldendal.

 • Jørgensen, J.A., Wentzel, K. et al. (2005). Hovedsporet. København: Gyldendal.

 • Jacobsen, J.P. (2003). Fru Marie Grubbe. København: Borgen/DSL.

 • Jacobsen, J.P. (2008). Niels Lyhne. København: Borgen/DSL.

 • Jensen, J.V. (2000). Kongens Fald. København: Gyldendal.

 • Jørgensen, J. (red.) (1966). Taarnet. København: Gyldendal.

 • Kant, I. (1999). Gesammelte Schriften. Charlottesville: InteLex Corporation.

 • Kierkegaard, S. (1997-2013). Søren Kierkegaards Skrifter, (red.) Cappelørn, N. J., et al. København: Gads Forlag.

 • Kirk, H. (2014). Fiskerne. København: Gyldendal.

 • Kohut, H. (1990). Selvets psykologi. København: Hans Reitzels Forlag.

 • Knudsen, J. (1988). Gjæring - Afklaring. København: Borgen/DSL.

 • Kondrup, J. (2019). Bjergtaget. Skive: Wunderbuch.

 • Løgstrup, K.E. (1999). Den etiske fordring. København: Samlerens Forlag.

 • Mortensen, K.P., et al. (red.) (2006-09). Dansk litteraturs historie, bd. I-IV. København: Gyldendal.

 • Murray, D. (2020). Hordernes hærgen. Køn – race – identitet. København: Ellekær.

 • Nexø, T. A. (2016). Vidnesbyrd fra velf.rdsstaten. København: Forlaget Arena.

 • Nielsen, H. (1968). ‘Nielsen’ og den hvide verden. København: Borgen.

 • Nielsen, H. (1979). Fodboldenglen. København: Borgen.

 • Nørregård-Nielsen, H.E. (2009). Dansk kunst. København: Gyldendal.

 • Paludan, J. (1926). Fugle omkring Fyret. København: Gyldendal.

 • Paludan, J. (2014). Jørgen Stein. København: Gyldendal.

 • Pascal, B. (1986). Tanker. København: Nyt Nordisk Forlag.

 • Pontoppidan, H. (2006). Lykke-Per. København: Gyldendal/DSL.

 • Pontoppidan, H. (2014a). Det forjættede land. København: Gyldendal/DSL.

 • Pontoppidan, H. (2014b). De dødes rige. København: Gyldendal/DSL.

 • Poulsen, B. (1960). Ideernes Krise i åndsliv og Politik. København: Gyldendal.

 • Poulsen, B. (1964). Omkring Elfenbenstårnet. København: Gyldendal.

 • Rosa, H. (2014). Fremmedg.relse og acceleration. København: Hans Reitzels Forlag.

 • Rosiek, J. (2003). Andre spor. Hellerup: Forlaget Spring.

 • Sarvig, O. (1944). Jeghuset. København: Povl Branners Forlag.

 • Scherfig, H. (1938). Den forsvundne fuldmægtig. København: Gyldendal.

 • Schiller, F. (1996). Menneskets æstetiske opdragelse. København: Gyldendal.

 • Schopenhauer, A. (2017). Verden som vilje og forestilling. København: Gyldendal.

 • Stangerup, H. (1973). Manden der ville være skyldig. København: Gyldendal.

 • Stidsen, M. (2015). Den ny mimesis, bd. I-II. København: U Press.

 • Stidsen, M. (2016). Rilkes engle. København: Dansklærerforeningens Forlag.

 • Stidsen, M. (2018). “Fra politik til eksistens.” Scandinavian Philology, 16: 74-92.

 • Stidsen, M. (2020). “Generobring af frihedens første fase.” Den stumme myte, (red.) Dam, A.E. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

 • Thomsen, S.U. (2014). Samlede Thomsen. København: Gyldendal.

 • Thomsen, S.U. (2016). En hårnål klemt inde bag panelet. København: Gyldendal.

 • Vangshardt, R. (2017). Livets febrile hemmeligheder. Hellerup: Forlaget Spring.

 • Wivel, O. (red.) (1962). Heretica. København: Gyldendal.

 • Woolf, V. (2011). “Modern Fiction.” Collected Essays. Oxford: Benediction Classics.

 • Wung-Sung, J. (2017). En anden gren. København: Rosinante.

bottom of page