top of page

20.
Bankvæsen

Af Lars Christensen

Abstract

Alle borgere kommer livet igennem i kontakt med den finansielle sektor – fra børneopsparing og boliglån til pensionsopsparingen, og det er umuligt at forestille sig en velfungerende markedsøkonomi uden en velfungerende finansiel sektor. Den finansielle sektor spiller derfor en kernerolle i forhold til såkaldt

finansiel intermediation. En ofte overset rolle for den finansielle sektor er sektorens betydning for velstandsskabelsen og den økonomiske vækst. Den meget omfattende forskning på området viser imidlertid, at der er en tæt sammenhæng mellem størrelsen af den finansielle sektor og den økonomiske velstand. En af de kanaler, hvorigennem den finansielle sektor bidrager til velstandsskabelsen, er betalingsformidling. Beregninger i dette kapitel indikerer, at danskerne i gennemsnit har en årlig gevinst alene fra forberedt betalingsformidling på mindst 8-10.000 kr. pr. dansker pr. år. En anden væsentlig kanal til velstandsskabelsen er, at den finansielle sektor spiller en kernerolle i forhold til at frembringe likviditet og kapital til iværksættere, og her er det særligt vigtigt, at ejendomsretten er veletableret og veldefineret. En god rammelovgivning er afgørende for en velfungerende finansiel sektor. Men modsat kan forfejlet

regulering give anledning til for stor risikotagning. Samtidig kan forfejlet regulering hæmme væksten, hvis den mindsker de finansielle virksomheders muligheder for at udfylde deres gavnlige rolle i samfundsøkonomien i forhold til finansiel intermediation, betalingsformidling og likviditetsskabelse.

Diskussionsspørgsmål

  • Hvorfor er regulatory capture at forstå som en markedsfejl?

  • Beskriv med egne ord, hvad en Nirvana-fejlslutning er. 

  • Bør statens rolle i erhvervsregulering være begrænset til at sikre ejendoms- og aftaleretten? Hvorfor/Hvorfor ikke?

  • Bør banker i højere grad reguleres? Hvorfor/Hvorfor ikke?

  • Hvad er, og hvorfor opstår et Bankrun? 

  • Hvorfor er tillid centralt en velfungerende finansiel sektor?

bottom of page