top of page

4.
Forstå skatten

Af Andreas Ross Kirk

Abstract

Det følgende kapitel handler om at forstå skat, nærmere bestemt skat og incitamenter. Det kræver, at man dykker ned i økonomisk teori, og hvilke direkte og indirekte effekter skatteindkrævning kan have på individer, virksomheder og markeder. Kapitlet er et økonomisk appendiks for den, der ønsker at fordybe sig i eksempler beriget af tal. Det giver en politisk neutral indføring i økonomisk skatteteori og tager ikke stilling til, hvorvidt et givent instrument er godt eller dårligt. Den viden, der fremstilles her, skal snarere ses om en indføring i centrale begreber og problemstillinger, som det er nødvendigt at forstå, for

at skattemæssige spørgsmål kan vurderes og diskuteres på et oplyst grundlag.

Diskussionsspørgsmål

 • Bør man give flere incitamenter i form af monetær kompensation for frivillige handlinger, som f.eks. bloddonation? Hvorfor/Hvorfor ikke? 

 • Skal staten regulere individers sundhedsskadelige handlinger som f.eks. rygning i form af øgede afgifter? 

 • Bør man beskatte negative eksternaliteter?

 • Er en progressiv skat på indkomst, for at udligne noget af indkomstuligheden i samfundet en god idé? 

 • Er økonomisk ulighed i samfundet en fordel eller en ulempe? 

 • Bør man indføre en mindsteløn i Danmark?

 • Skal man sænke arbejdsløshedsunderstøttelse for at højne incitamenterne for at tage et arbejde?

 • På hvilke områder bør en stat regulere borgerne i et samfund, hvis overhovedet?

 • Bør staten give flere incitamenter til genbrug, f.eks. ved at fjerne momsen på salg af tøj fra genbrugsforretninger?

Litteratur

 • Gneezy, U., Meier, S. & Ray-Biel, P. (2011). “When and Why Incentives (don’t) work to modify behaviour.” Journal of Economic Perspectives, Vol. 25, No. 4

 • Gneezy, U. & Rustichini, A. (2000). “A Fine is a Price.” Journal of Legal Studies, Vol. 29, No. 1

 • Skatteministeriet (2014). Skattetryk – en international sammenligning 2014 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/skattetryk-en-international-

 • sammenligning-i-2013

bottom of page