top of page

17.
Markedsfejl og statsfejl

Af Otto Brøns-Petersen

Abstract

Hvad skal vi med staten? Hvilke opgaver er det oplagt for den at løse? Alle har selvsagt deres personlige smag, præferencer og interesser. Det er nærliggende at mene, at staten bør tilgodese netop ens egne behov. Den eneste måde at undgå, at staten arbitrært tilgodeser nogle på bekostning af andre, er ved at

stille krav om, at den skal tilgodese alle. Det kaldes i økonomterminologi for en Paretoforbedring. En Paretoforbedring er karakteriseret ved, at ingen bliver dårligere stillet, og mindst én bliver bedre stillet. En mulig Paretoforbedring er et meget stærkt argument for en stat. Det eneste, som kan retfærdiggøre, at

nogen begrænses i deres frihed til at gøre, hvad de vil, er at appellere til deres egne interesser. Spørgsmålet er, om det er tænkeligt med en stat, som stiller alle bedre eller i det mindste ikke stiller nogen værre.

Diskussionsspørgsmål

  • Bør staten korrigere markedsfejl?

  • Hvordan bidrager en klar ejendomsret til Paretoforbedringer?

  • Hvis man kan beskattes for negative eksternaliteter, bør man så kunne få tilskud svarende til de positive eksternaliteter giver en tredjepart? 

  • Lav et eksempel på et holdout-problem.

  • Kom med et realistisk eksempel på, hvad der kan skabe Buchanans ”window of opportunity”.

  • Bør man beskatte negative eksternaliteter, selvom der ikke er en samfundsøkonomisk gevinst ved beskatningen?

  • Er en stor stat bedre til at løse markedsfejl? Hvorfor/Hvorfor ikke? 

  • Kom med eksempler på eksternaliteter der knytter sig til en moderne velfærdsstat.

bottom of page